2015-07-10
Mikroinstalacje OZE – co ze wsparciem?

15 maja 2015 r. Ministerstwo Gospodarki skierowało projekt pierwszej nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Uwagi do projektu można było zgłaszać do 29 maja 2015 r. Obecnie Ministerstwo przygotowuje odpowiedź do zgłoszonych uwag. 

Pierwotnie nowelizacja miała przyczynić się do rozwiązania problemów interpretacyjnych ustawy poprzez wprowadzenie drobnych zmian o charakterze redakcyjnym. Jednakże, obok tych zmian Ministerstwo wprowadziło liczne regulacje, które prawdopodobnie przyczynią się do dalszego hamowania rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Dodatkowo, nasuwa się refleksja, czy wypracowana przez grono ekspertów, zatwierdzona przez Sejm i Senat treść obowiązującej ustawy, powinna być nowelizowana w ciągu kilku miesięcy po jej ogłoszeniu. Podejmowanie decyzji w ten sposób burzy zaufanie obywateli do rzetelności i racjonalności polskiego ustawodawcy. 

Projekt nowelizacji uderza przede wszystkim w prosumentów, czyli konsumentów produkujących energię elektryczną z niewielkich instalacji źródeł odnawialnych na własne potrzeby. Co do zasady, nowela zastępuje przejrzysty system taryf gwarantowanych widełkami oraz złożonym systemem obliczania kosztów wytworzonej energii elektrycznej. Ustawa o OZE wprowadziła obowiązek zakupu energii elektrycznej od wytwórców z nowych mikroinstalacji OZE, po określonej, stałej cenie jednostkowej, przez okres 15 lat. Ministerstwo Gospodarki poprzez nowelizację zmienia pierwotny plan i proponuje wprowadzenie następujących przedziałów taryf dla poszczególnych rodzajów instalacji:

  1. mikroinstalacje fotowoltaiczne - od 0,64 zł do 0,75 zł za 1 kWh dla instalacji o mocy do 3 kW (w obowiązującej ustawie stała cena jednostkowa wynosi 0,75 zł za 1 kWh) oraz 0,49 do 0,65 zł za 1 kWh dla instalacji o mocy od 3 do 10kW (w obowiązującej ustawie stała cena jednostkowa wynosi 0,65 zł za 1 kWh);
  2. instalacje wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów - od 0,46 do 0,55 zł za 1 kWh dla instalacji o mocy od 3 do 10 kW (w obowiązującej ustawie stała cena jednostkowa wynosi 0,55 zł za 1 kWh);
  3. instalacje wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków - od 0,33 do 0,45 zł za 1 kWh dla instalacji o mocy od 3 do 10 kW (w obowiązującej ustawie stała cena jednostkowa wynosi 0,45 zł za 1 kWh).

Zgodnie z nowelizacją wytwórca energii, który zamierza wystąpić o zakup energii po cenie wyższej niż minimalna będzie zobowiązany do złożenia do Prezesa URE stosownego wniosku wraz z wyliczeniem wyższych kosztów wytworzenia energii w danej instalacji. Przewidywane koszty wytworzenia energii elektrycznej prosument będzie obliczał samodzielnie według skomplikowanego wzoru, uwzględniającego koszty kapitałowe, inwestycyjne, stałe i zmienne oraz stopę dyskonta: 

Powyższy algorytm niewątpliwe skomplikuje wprowadzony niedawno model wsparcia. Algorytm odstrasza tym bardziej, że niewłaściwe wyliczenie kosztów wytworzenia energii elektrycznej w danej mikroinstalacji będzie pociągało za sobą pokontrolne sankcje. Pomyłka w obliczeniach będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z taryfy w przyszłości. 

Kompetencje w zakresie badania zgodności obliczeń kosztów ze stanem faktycznym mają być powierzone Prezesowi URE, który będzie dokonywał czynności kontrolnych za pośrednictwem odpowiednio umocowanych osób. Zgodnie z nowelizacją, czynności kontrolne obejmują swym zakresem możliwość wstępu na teren nieruchomości należącej do wytwórcy energii elektrycznej, korzystającego ze wsparcia wyższego niż minimalne. Kontrolerzy będą mogli również żądać ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów księgowych, dowodów zakupu i innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Jeżeli wynik kontroli wykaże rozbieżność pomiędzy przedstawionymi obliczeniami a stanem faktycznym, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji stosowana będzie cena stanowiąca równowartość średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale (obecnie jest to 16 gr/kWh) ogłoszona przez Prezesa URE, z wyłączeniem możliwości zastosowania taryfy. Z powyższego wynika, że wytwórcy energii w mikroinstalacjach będą kontrolowani w sposób zbliżony do profesjonalnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji energii elektrycznej. Przedmiotowy system kontroli, z uwagi na szeroki zakresu uprawnień w połączeniu z nowymi obowiązkami może istotnie ograniczyć inwestowanie w mikroinstalacje OZE. 

Należy wskazać, że niekorzystnym rozwiązaniem jest również wprowadzenie limitów energii, którą sprzedawca obowiązany będzie kupić. Ustawa nie reguluje po jakiej cenie kupowana będzie nadwyżka energii wyprodukowanej ponad określone limity. Nowelizacja może doprowadzić do sytuacji, w której właściciele mikroinstalacji po przekroczeniu w danym roku progu określonego tzw. wskaźnikiem mocy zainstalowanej będą zmuszeni sprzedać energię po cenie z rynku hurtowego czterokrotnie niższej niż taryfa przewidziana w ustawie OZE. Nowelizacja nakłada również na inwestorów dodatkowe obowiązki informacyjne. 

Zmieniając w niekorzystny sposób poziom wsparcia o charakterze operacyjnym, nowelizacja rozszerza katalog obowiązków prosumentów, co niewątpliwie przełoży się na koszty związane z inwestycją. Zmieniony instrument wsparcia w postaci zróżnicowanych taryf gwarantowanych może wprowadzać zainteresowanych w błąd co do opłacalności inwestycji. Nowelizacja, ograniczając wielkości wsparcia w ramach taryfy gwarantowanej, może zniechęcić potencjalnych prosumentów do realizacji przedsięwzięć obejmujących mikroinstalacje OZE. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że proponowane zmiany znacząco ograniczą możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. 


Komentarze
enegretyka: Czyli robią nas w piczi polo ?
2015-10-17

Milena Kazanowska - Kędzierska: Pozostaje mieć nadzieję, że rzesza przedsiębiorczych prosumentów odbije piłeczkę i da radę wykorzystać ten - nawet pozorny - system wsparcia, w optymalny sposób. Nic nie jest dane raz na zawsze i przy odpowiednim podejściu organów stosujących prawo oraz odpowiedniemu zaangażowaniu prosumentów możemy liczyć na powstawanie nowych instalacji i jakąkolwiek generację rozproszoną.
2015-10-23

zielona energia: Wiesz, ja jestem zdania, że przez fakt, że jest to dofinansowywane i medialnie mega promowane ludzie przestali zauważać OZE jako cud a widzą jedynie propagandę - która od zawsze źle się kojarzy. Szkoda, bo w mojej opinii jest to po prostu dar który ma nam pozwolić czerpać darmową i ciągłą energię na ziemi (jak i w kosmosie). Mam nadzieję, że niebawem jednak tendencja myśli się zmieni.
2015-11-08
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
2019
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)prawo (11)OZE (10)więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję