2014-09-11
OZE – horyzont 2050

Było o węglu, czas na OZE. Czy opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku , a także przygotowany projekt wniosków z analiz prognostycznych sporządzonych na jej potrzeby, uspokoją inwestorów? Jak decydenci widzą w polskim mixie energetycznym rolę OZE?

Współautorem tego wpisu jest Łukasz Jankowski

Wnioski z analiz prognostycznych

Podczas gdy prace nad ustawą o OZE (od 2011 r.) trwają w najlepsze, Ministerstwo Gospodarki w ramach wniosków z analiz rognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, powołując się na Prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 roku, sporządzoną przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., 2013 r.(„Prognoza zapotrzebowania na energię”), wskazało prognozy dotyczące przyszłej produkcji energii elektrycznej wg paliwa (w TWh):

*Prognoza produkcji energii elektrycznej wg paliwa (TWh), źródło: www.bip.mg.gov.pl, Projekt Wniosków analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Wersja 0.1. data pobrania: 7 września 2014 r.

Wskazać należy, że zakładany wzrost znaczenia źródeł odnawialnych jest znaczny. Będąc trzecią siłą wytwórczą w 2015 r., z której pochodzić ma blisko 1/7 całości wytwarzanej energii elektrycznej, zgodnie z przyjętymi prognozami, w 2050 r., OZE ma stanowić główne, obok węgla kamiennego, źródło produkcji energii elektrycznej, z którego pochodzić będzie 1/3 całości energii elektrycznej.

Jednocześnie, zgodnie z danymi zawartymi we Wnioskach z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku (za Prognozą zapotrzebowania na energię) w zakresie prognozy ilości mocy zainstalowanych w produkcji energii elektrycznej wg technologii (MWe), wskazano zmiany w zakresie zainstalowanych mocy poszczególnych źródeł odnawialnych. Jak wskazano, w latach 2015-2050 stan mocy dużych elektrowni wodnych nie ulegnie zmianom. Nieznacznie, zwiększą się moce małych elektrowni wodnych z 670 MWe w 2015 r. do 800 MWe w 2050 r. Jednocześnie, w 2040 r., ma nastąpić gwałtowny spadek instalowanych mocy elektrowni na biomasę, które to przestaną być instalowane począwszy od 2045 r. Zgodnie z przyjętymi prognozami, od 2015 do 2050 r. ma nastąpić kilkukrotny wzrost zainstalowanych lądowych mocy wiatrowych z 3050 MWe w 2015 r. do 21.000 MWe w 2050.

Fotowoltaika

Odnawialnym źródłem, którego wzrost zainstalowanych mocy zgodnie z przyjętymi prognozami, ma być największy jest fotowoltaika („PV”). Począwszy od 2015 r., w którym powinniśmy spodziewać się 25 MWe zainstalowanych mocy, wzrost powinien być kilkudziesięcio krotny i w 2050 r. zainstalowanych powinno być 15.830 MWe źródeł PV. Jak wskazano we Wnioskach z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, źródła odnawialne mają być głównym uzupełnieniem elektrowni na węgiel kamienny.

OZE mają być wspierane przez źródła gazowe działające w rezerwie oraz pracujące w skojarzeniu z produkcją ciepła. Jak wskazano, jednym z dwóch głównych powodów wzrostu OZE ma być rozwój fotowoltaiki: lawinowy rozwój fotowoltaiki na świecie powoduje szybki spadek kosztów energii słonecznej dla użytkowników końcowych, gdyż jak wskazano już dziś w krajach o dużym nasłonecznieniu lub o wysokich cenach energii detalicznej instalacje fotowoltaiczne zaczynają być ekonomicznie opłacalne dla użytkowników indywidualnych działających w modelu rozproszonym (retail grid parity). W powyższych prognozach optymistycznie przyjęto, że z obecnymi trendami cenowymi można oczekiwać, że ok. 2020-2025 r. tak stanie się także w Polsce. Wystarczy to do upowszechnienia się tej technologii po 2025 r., gdyż osiągnięcie konkurencyjności systemowej (pełnego grid parity) przez fotowoltaikę nie jest konieczne do tego, aby gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa usługowe zyskały silny bodziec finansowy do jej użytkowania. Ich ceną odniesienia jest bowiem cena dla odbiorcy końcowego, a nie cena hurtowa energii elektrycznej.

Powyższe wnioski są przynajmniej intrygujące zwłaszcza w kontekście przeciągających się prac nad ustawą o OZE. Zakłada się bowiem, że branża źródeł odnawialnych, przy systemie aukcyjnym (który jest traktowany jako możliwie najtańszy system wsparcia OZE), nierównych cenach energii z instalacji prosumenckich rozwinie się w tak znaczny, aby pociągnąć sektor energetyczny kraju. Warto wskazać, że założenia dotyczące PV są optymistyczne i już w 2015 r., rzeczywistość może je zweryfikować (25MWe zainstalowanych mocy PV w 2015 r., oznaczałoby kilkukrotne zwiększenie mocy zainstalowanych do końca 2014 r.).

Wnioski

Wszelkie analizy i prognozy, takie jak m.in. Uaktualnienie prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Agencji Rynku Energii S.A., czy Reference Scenario 2013 – przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej zakładają istotny wzrost znaczenia OZE. Powyższe wydaje się jak najbardziej zasadne, jak również nieuniknione.

Z dzisiejszej perspektywy przyjęte parametry wydają się optymistyczne, a najbliższe lata powinny pokazać, jaka jest rzeczywistość dla OZE.

Obok, wniosków oczywistych, które znajdziemy w projektach m.in. dotyczących konieczności rozbudowy infrastruktury energetycznej, wskazać należy na tezy świadczące o znacznym optymizmie autorów. Jeżeli przyjmuje się, jako przesłankę wzrostu, że w ostatnim czasie przedstawiono także propozycje rozwiązań  legislacyjnych wprowadzających schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych  źródeł  energii lub biogazu rolniczego (nowy system wsparcia dla OZE), to oczekiwanie wzrostu zainstalowanych mocy OZE na poziomie przedstawionym powyżej jest, co najmniej, nieuprawnione. Branża z niepokojem patrzy na zaproponowane rozwiązania legislacyjne, które cieszą chyba tylko największych graczy. Dzisiejsza rzeczywistość brutalnie weryfikuje np. większość nowych projektów wiatrowych, które już na etapie wniosku o warunki przyłączenia okazują się być głównym szkodnikiem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dziś uzyskanie warunków dla nowych elektrowni wiatrowych jest ekstremalnie trudne i ustawa o OZE tego nie zmieni.

Założenia zawarte w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. i Wnioskach z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, są ambitne zwłaszcza w kontekście scenariusza zakładającego istotny udział OZE. Chcąc je zrealizować należałoby zacząć dostrzegać problemy, które dziś prawodawca skrzętnie omija, a które każdy inwestor z branży OZE jest w stanie wymienić jednym tchem.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie
Blog prowadzony przez prawników zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland. 
  • Prezentujemy i omawiamy prawną stronę elektroenergetyki, energii odnawialnej, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego.
  • Śledzimy legislację i komentujemy działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych.
  • Analizujemy orzecznictwo krajowe i europejskie dotyczące naszego sektora.
O autorach
Ostatnie komentarze
fotowoltaika kalkulator komentuje Tarcza Antykryzysowa obroni branżę OZE
Łukasz Jankowski - autor komentuje Powrót do starej ceny energii elektrycznej
Archiwum
Tagi
energetyka (22)prawo energetyczne (17)energia (16)OZE (14)prawo (11)
OZE ustawa (10)bezpieczeństwo energetyczne (10)ustawa OZE (9)energetyka odnawialna (8)Elektrownie Wiatrowe (8)inwestycje (8)ustawa o oze (8)farmy wiatrowe (7)energia odnawialna (7)gospodarka (7)węgiel (6)nowelizacja ustawy (6)Prezes URE (6)MW (6)URE (6)moc (5)ogniwa fotowoltaiczne (5)artykuły prasowe (5)paliwa (4)ekologia (4) (3)paliwa stałe (3)MiFID II (3)DEE (3)refakturowanie (3)Komunikaty Prezesa URE (3)obrót energią elektryczną (3)OEE (3)dystrybucja energii elektrycznej (3)obowiązek koncesyjny (3)energia elektryczna (3)efektywność energetyczna (2)zarządzanie energetyką (2)konsument (2)ceny energii (2)paliwa ciekłe (2)obowiązek OZE (2)kopalnie (2) renewable energy (2)gaz (2)prawo europejskie (2)Towarowa Giełda Energii (2)COVID19 (2)tarcza antykryzysowa (2)nowelizacja OZE (2)REMIT (1)gaz łupkowy (1)prawo budowlane (1)specustawa (1)CPPA (1)rynek energii (1)białe certyfikaty (1)koncesje (1)usługi doradcze (1)podmiot przywożący (1)elektrociepłownie (1)ciepło (1)decyzja URE (1)hydrogen (1)nowa ustawa o prawach konsumenta (1)UOKiK (1)system rozliczania energii (1)RES auction (1)shale gas (1)odbiorca końcowy (1)węgiel koksowy (1)prosumenci (1) (1)Zorganizowana platforma obrotu (OTF) (1)ustawa wiatrowa (1)wind energy (1)ubezpieczenie (1)rynek paliw (1)usługi eksperckie (1)wytwarzanie paliw ciekłych (1)sieci ciepłownicze (1)przywóz paliw ciekłych (1)derogacja ciepłownicza (1)Artykuł 45a (1)PGNiG (1)dopuszczalny pobór energii (1)ciepłownictwo (1)gazownictwo (1)wodór (1)prawo zamówień publicznych (1)mikroinstalacja (1)RES Act (1)akredytacja (1)gaz ziemny (1)CJEU (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję